W dniu 15 listopada w gmachu przy ul. Wspólnej 30 odbyło się spotkanie Prezydium Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofem Jurgielem oraz Podsekretarzem Stanu - Ryszardem Zarudzkim. Delegacji związkowców przewodniczył Lech Kuropatwiński.


W dniu 15 listopada o godzinie 15.30 w gmachu przy ul. Wspólnej 30 odbędzie się spotkanie Prezydium Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Krzysztofem Jurgielem.


W ostatnich dwóch latach ceny jaj były niskie. Bardzo niska była też opłacalność ich produkcji. W ostatnich miesiącach br. ceny jaj zarówno konsumpcyjnych, jak i do przetwórstwa rosną.


Nieopublikowane

Na dzień 29 października o godzinie 11.oo w siedzibie przy Al. Jerozolimskich 11/19 lok. 14 zwołuję posiedzenie Prezydium Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”.

Lech Kuropatwiński

Nieopublikowane

Na dzień 20 października zwołuję posiedzenie wspólne Rady oraz Zarządu Fundacji „Szansa dla Gmin” poszerzone o koordynatorów wojewódzkich.


Polska ma wieloletnie tradycje w uprawie tytoniu i należy do grupy pięciu największych producentów tytoniu w Unii Europejskiej, którzy dostarczają 85% produkcji całej Unii Europejskiej.