Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT


Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


15 grudnia br. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka nadzwyczajnego polegającego na udzieleniu pomocy posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń (Dz. U. poz. 2272).


Na dzień 10 grudnia o godzinie 12.00 w siedzibie przy Al. Jerozolimskich 11/19 lok.14 zwołuję posiedzenie Prezydium ZZR Samoobrona poszerzone o przewodniczących województw.


Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA (Self Defence)  w Brukseli na posiedzeniu COPA COGECA - europejskiej organizacji zrzeszającej rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze - reprezentowali  Andrzej Adamczewski (Białogard), Roman Gola, Andrzej Kot (obaj Połczyn Zdrój) oraz Przewodniczący Związku Lech Kuropatwiński.


W dniu 15 listopada w gmachu przy ul. Wspólnej 30 odbyło się spotkanie Prezydium Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofem Jurgielem oraz Podsekretarzem Stanu - Ryszardem Zarudzkim. Delegacji związkowców przewodniczył Lech Kuropatwiński.


W dniu 15 listopada o godzinie 15.30 w gmachu przy ul. Wspólnej 30 odbędzie się spotkanie Prezydium Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Krzysztofem Jurgielem.