Polska ma wieloletnie tradycje w uprawie tytoniu i należy do grupy pięciu największych producentów tytoniu w Unii Europejskiej, którzy dostarczają 85% produkcji całej Unii Europejskiej.


W dniach 2-3 września pod hasłem „Do naszej Matki i Królowej”. odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników na Jasną Górę i Święto Dziękczynienia za Plony.


W dniach 2-3 września pod hasłem „Do naszej Matki i Królowej”. odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników na Jasną Górę i Święto Dziękczynienia za Plony. W uroczystościach weźmie udział delegacja Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona” pod przewodnictwem Lecha Kuropatwińskiego.


Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, Komisja Europejska opracowała projekt decyzji przewidującej zwiększenie poziomu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich w Polsce z 50 do 70%.