Zmieniony „Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 wszedł w życie 15 bm. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz. U. poz. 1378).


W dniu 5 sierpnia 2017 roku mija szósta rocznica tragicznej śmierci Andrzeja Leppera. Pamiętamy Jego niezłomną postawę Polaka, męża stanu, gorliwego patrioty w walce z niesprawiedliwością społeczną, z antyludzkim liberalizmem, z układem zdeprawowanych elit politycznych. Uczcijmy pamięć legendarnego, charyzmatycznego przywódcy Samoobrony biorąc masowo udział w rocznicowych obchodach.


Na dzień 16 lipca o godzinie 11.oo w siedzibie przy Al. Jerozolimskich 11/19 lok. 14 zwołuję posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Związku Zawodowego Rolnictwa "Samoobrona" poszerzone o przewodniczących województw.

/-/ Lech Kuropatwiński

6 lipca br. opublikowane zostało rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1333).


W 971 gminach trwają szacunki zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.


Copa i Cogeca publikuje najnowsze dane: unijna produkcja zbóż wzrośnie w tym roku o 0,4%, ale w dalszym ciągu nie przekroczy 300 mln ton. Wzrost produkcji roślin oleistych szacowany jest na 1,6% dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym.


Copa i Cogeca z radością przyjęły dziś w Brukseli wiadomość o porozumieniu w sprawie umowy handlowej między UE i Japonią, podkreślając jednocześnie korzyści dla unijnego sektora hodowli zwierzęcej oraz sektora wina.


Previous Next

Zbliżają się wakacje. Już niebawem dzięki fundacji Samoobrony "Szansa dla Gmin" dzieci z rodzin wiejskich wyjadą na letni wypoczynek. Dokonaliśmy przeglądu  ośrodków, w których będą wypoczywać koloniści. Dzisiaj prezentujęmy państwu Ośrodek wypoczynkowy "Sawa" w miejscowości Stegna.


W dniu 5 sierpnia 2017 roku mija szósta rocznica tragicznej śmierci Andrzeja Leppera. Pamiętamy Jego niezłomną postawę Polaka, męża stanu, gorliwego patrioty w walce z niesprawiedliwością społeczną, z antyludzkim liberalizmem, z układem zdeprawowanych elit politycznych. Uczcijmy pamięć legendarnego, charyzmatycznego przywódcy Samoobrony biorąc masowo udział w rocznicowych obchodach.


25 maja 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które weszło w życie 7 czerwca 2017 r.