W związku ze zgłaszanymi przypadkami procederu przepakowywania owoców i warzyw przywożonych z zagranicy i sprzedawania ich jako polskie, w resorcie rolnictwa opracowywany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych.


W ziemniakach pochodzenia egipskiego wykryto groźną dla upraw bakterię. W związku z tym minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał wniosek do Komisji Europejskiej o wprowadzenie zakazu importu ziemniaków pochodzących z Egiptu, do czasu ustalenia przyczyn nieprawidłowości oraz wprowadzenia działań naprawczych przez stronę egipską.


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 827) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania.


W dniu 19.05.2018 roku (sobota) o godz. 13.00 w Łodzi przy ul. Legionów 81 (Hotel Reymont) odbędzie się otwarta Konwencja Wyborcza Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona województwa łódzkiego z udziałem Przewodniczącego ZZR Lecha Kuropatwińskiego.


DSC_2054.JPG

W dniu 06.05.2018 roku w Pile w Europejskim Centrum Kultury "Fabryka Emocji" odbyła się Konwencja Wyborcza Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona województwa wielkopolskiego z udziałem Przewodniczącego ZZR Lecha Kuropatwińskiego.


W dniach 26-27 kwietnia 2018 r. Odbyło się posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca. Delegacji ZZR Samoobrona w składzie: Marek Duszyński, Roman Gola, Andrzej Kot Oraz Janusz Lamer przewodniczył Lech Kuropatwiński.


Niniejszym mam przyjemność zaprosić Państwa dziennikarzy na Konwencję Wyborczą Związku Zawodowego Rolnictwa SAMOOBRONA z udziałem Przewodniczącego Związku Lecha Kuropatywińskiego, która odbędzie się 6 maja 2018 r. w Pile w Europejskim Centrum Kultury (Fabryka Emocj)i Plac Staszica 1.


Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB wzrost dochodów z rodzinnego gospodarstwa rolnego w roku 2017 wyniósł ok. 30 proc.