Niniejszym mam przyjemność zaprosić Państwa dziennikarzy na Konwencję Wyborczą Związku Zawodowego Rolnictwa SAMOOBRONA z udziałem Przewodniczącego Związku Lecha Kuropatywińskiego, która odbędzie się 6 maja 2018 r. w Pile w Europejskim Centrum Kultury (Fabryka Emocj)i Plac Staszica 1.


Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB wzrost dochodów z rodzinnego gospodarstwa rolnego w roku 2017 wyniósł ok. 30 proc.


W dniu 26 kwietni br. w Białymstoku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku.


Rozpoczęła się pierwsza dwuletnia kadencja Rady Społecznej powołanej przez Dyrektora OT KOWR w Olsztynie, składającej się z przedstawicieli organizacji rolniczych. Inauguracyjne posiedzenie odbyło się w dniu 12 kwietnia 2018 r. w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie.


Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela Komisja Europejska wydała decyzję umożliwiającą rolnikom skorzystanie z odstępstwa od obowiązku zastosowania w roku 2018 jednej z praktyk zazielenienia − dywersyfikacji upraw.


Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona” ogłasza rekrutację dzieci i młodzieży na kolonie letnie 2018. W koloniach mogą brać udział dzieci do 16 roku życia (ostatni rocznik 2002).


W dniu 06.05.2018 roku w godz. 11.00 – 14.00 w Pile (Europejskie Centrum Kultury "Fabryka Emocji" Piła) przy Placu Staszica 1 odbędzie się Konwencja Wyborcza Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona z udziałem Przewodniczącego ZZR Lecha Kuropatwińskiego.


W dniu dnia 21.04.2018 roku o godz. 12.00 w Tarnowie ul. Mościckiego 27 (OHP Tarnów) odbędzie się połączona Konwencja Sprawozdawczo-Wyborcza Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona województw:


Zwracam się do Przewodniczących Wojewódzkich o opracowanie i przesłanie w ramach konsultacji społecznych uwag do projektu ustawy o „zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw”.


Fundacja Szansa dla Gmin organizuje tygodniowe wyjazdy wypoczynkowe i rekreacyjne dla rolników oraz rolniczych emerytów i rencistów. Dysponujemy szeroką bazą ośrodków w górach, jak i nad morzem, ale również w atrakcyjnych miejscowościach w centralnej Polsce.