Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela Komisja Europejska wydała decyzję umożliwiającą rolnikom skorzystanie z odstępstwa od obowiązku zastosowania w roku 2018 jednej z praktyk zazielenienia − dywersyfikacji upraw.


Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona” ogłasza rekrutację dzieci i młodzieży na kolonie letnie 2018. W koloniach mogą brać udział dzieci do 16 roku życia (ostatni rocznik 2002).


W dniu 06.05.2018 roku w godz. 11.00 – 14.00 w Pile (Europejskie Centrum Kultury "Fabryka Emocji" Piła) przy Placu Staszica 1 odbędzie się Konwencja Wyborcza Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona z udziałem Przewodniczącego ZZR Lecha Kuropatwińskiego.


W dniu dnia 21.04.2018 roku o godz. 12.00 w Tarnowie ul. Mościckiego 27 (OHP Tarnów) odbędzie się połączona Konwencja Sprawozdawczo-Wyborcza Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona województw:


Zwracam się do Przewodniczących Wojewódzkich o opracowanie i przesłanie w ramach konsultacji społecznych uwag do projektu ustawy o „zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw”.


Fundacja Szansa dla Gmin organizuje tygodniowe wyjazdy wypoczynkowe i rekreacyjne dla rolników oraz rolniczych emerytów i rencistów. Dysponujemy szeroką bazą ośrodków w górach, jak i nad morzem, ale również w atrakcyjnych miejscowościach w centralnej Polsce.


W dniu 15 kwietnia 2018 roku o godz. 11.oo w Olsztynie przy ulicy Jagiellońskiej 91 (Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie) odbędzie się Konwencja Sprawozdawczo-Wyborcza Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona województwa warmińsko-mazurskiego.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła proces podopisywania umów o nieoprocentowane pożyczki, na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem działalności rolniczej na ww. obszarach:


- Na wniosek organizacji rolniczych i rolników, przez ostatnie pół roku pracowaliśmy nad projektem ustawy pozwalającej na udzielenie pomocy rolnikom, którzy nie mogą regulować swoich zobowiązań – poinformował minister Krzysztof Jurgiel.


W dniu 28 marca 2018 roku o godz. 18.oo w Grabkowie, gmina Kowal, powiat Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie odbędzie się otwarte spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem.