Niniejszym mam przyjemność zaprosić Państwa dziennikarzy na Konwencję Wyborczą Związku Zawodowego Rolnictwa SAMOOBRONA z udziałem Przewodniczącego Związku Lecha Kuropatywińskiego, która odbędzie się 6 maja 2018 r. w Pile w Europejskim Centrum Kultury (Fabryka Emocj)i Plac Staszica 1.


Organizatorem kolonii jest fundacja „Szansa dla Gmin” utworzona przez Samoobronę. Prawo uczestniczenia w koloniach mają dzieci i mło-dzież w wieku szkolnym. Granicznym rokiem urodzenia jest 2002. Wypoczynek letni w lipcu zorganizowany będzie w wyspecjalizowanych ośrodkach ....


W związku ze zbliżającymi się wakacjami informuję, że po raz 21 Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA poprzez swoją Fundację "Szansa dla Gmin"- przeprowadza nabór dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (najstarsze rok urodzenia 2002) na kolonie w górach i nad morzem.


W dniu 06.05.2018 roku w godz. 11.00 – 14.00 w Pile (Europejskie Centrum Kultury "Fabryka Emocji" Piła) przy Placu Staszica 1 odbędzie się Konwencja Wyborcza Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona z udziałem Przewodniczącego ZZR Lecha Kuropatwińskiego.


Szanowni Państwo Dziennikarze!!!                                            
Niniejszym informuję, że Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA poprzez swoją Fundację "Szansa dla Gmin"