Obchody rocznicowe

Jak co roku Samoobrona uczciła pamięć legendarnego, charyzmatycznego przywódcy organizując obchody rocznicowe. Pamiętamy Jego niezłomną postawę Polaka, męża stanu, gorliwego patrioty w walce z niesprawiedliwością społeczną, z antyludzkim liberalizmem, z układem zdeprawowanych elit politycznych. Pod sejmem zebrali się członkowie i sympatycy związku oraz partii z całej Polski. Powiewały dumnie prezentowane sztandary oraz  narodowe, partyjne i związkowe flagi. Po krótkim wystąpieniu przewodniczącego Partii i Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona” Lecha Kuropatwińskiego kolumna ruszyła w kierunku Placu Trzech Krzyży.

W kościele św. Aleksandra celebrowana była msza święta w intencji śp. Andrzeja Leppera. Około godziny 17.00 uczestnicy marszu pamięci udali się w kierunku Al. Jerozolimskich 30. Pod tablicą pamiątkową złożono wieńce oraz kwiaty, rozbłysły również znicze. Zebrani manifestanci spontaniczne odśpiewali Hymn Polski. Uroczystość zakończyła się wystąpieniem Lecha Kuropatwińskiego, w którym przypomniał drogę życiową pierwszego, przewodniczącego „Samoobrony” . Andrzeja Leppera, składając uroczyste ślubowanie, że wierni ideałom nigdy nie zejdziemy z drogi przez niego wyznaczonej. 

W obchodach uczestniczyła też delegacja członków Samoobrony i rolników z województwa wielkopolskiego z przewodniczącym Wielkopolskiej Samoobrony i Powiatu Wągrowieckiego Józefem Juszkiewiczem.