I n f o r m a c j a

Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA województwa wielkopolskiego poprzez swoją Fundację „Szansa dla Gmin” po raz 20-ty przeprowadza nabór dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (najstarsze 2002 rok urodzenia) na zimowisko w trakcie przerwy zimowej w lutym 2018 roku ogłoszonej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Podobnie jak w latach ubiegłych zimowisko będzie zorganizowane górach w Pensjonacie  Skalny Brzeg Czarnej Górze niedaleko Zakopanego. Obiekt jest organizacyjnie przygotowany z pełnym wyżywieniem i noclegami oraz ogrzewaniem. Bogaty program wypełniony różnymi zajęciami pod opieką kadry pedagogicznej.

Opłata za transport, pobyt i ubezpieczenie dziecka od kilku lat bez zmian i wynosi 400 zł przy aktualnym zaświadczeniu z KRUS-u o pełnym ubezpieczeniu jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

Zgłoszenia osobiste lub telefoniczne o każdej porze dnia przyjmuje jak zawsze Przewodniczący Wielkopolskiej SAMOOBRONY Józef Juszkiewicz.

  • tel: 61 4278051 lub 501 702 266 oraz 783 235 782.
  • Adres: 62-292 Jaroszewo ul. Dębowa 2

Dla bliższego zorientowania zainteresowanych jest to gmina Mieścisko pow. Wągrowiec - w połowie trasy Wągrowiec – Gniezno.

Pozostałe ewentualne informacje podam przy kontakcie telefonicznym lub osobistym.

/-/ Józef Juszkiewicz